Landevurdering
Japan

Japan


Her kan du finde information om mulighederne for dækning på eksportforretninger i Japan.

Risikoklasse

Lav risikoHøj risiko
0
1
2
3
4
5
6
7

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.

EIFOs dækningspolitik

Garantier uden kredittid
Op til 1 år
1-5 år
Over 5 år
Privat køber
EIFO accepterer alle kreditværdige købere.
Bank
EIFO kan godkende kreditværdige banker.
Offentlig køber
EIFO accepterer garantier fra Finansministeriet, mens vi vurderer andre offentlige købere konkret.
Privat køber
Bank
Offentlig køber
Øvrige dækningsvilkår

EIFO kan godkende sager under 25 mio. kr. efter konkret vurdering uanset øvrige vilkår på landet.

Godkendt med forbehold.
Status For Veksler
Godkendt med forbehold.
Godkendt op til beløb på DKK 25 mio. For større beløb kontakt EKF.
Garantier i lokal valuta
Godkendt op til beløb på DKK 25 mio. For større beløb kontakt EIFO.

Generelle forudsætninger for EIFOs risikovurderinger: Denne information beskriver EIFO’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EIFO med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EIFO.

Få mere at vide om landet
Peter Toft
Chief Analyst

Peter Toft