Landevurdering
Oman

Oman


Her kan du finde information om mulighederne for dækning på eksportforretninger i Oman.

Risikoklasse

Lav risikoHøj risiko
0
1
2
3
4
5
6
7

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.

EIFOs dækningspolitik

Garantier uden kredittid
Op til 1 år
1-5 år
Over 5 år
Privat køber
EIFO er åben for private købere med visse restriktioner.
Bank
EIFO kan godkende kreditværdige banker.
Offentlig køber
EIFO stiller krav om garanti fra Finansministeriet på vegne af offentlige købere.
EIFO accepterer garantier fra finansministeriet på sager op til DKK 25 mio.
Privat køber
Bank
Offentlig køber
Godkendt med forbehold.
Status For Veksler
Godkendt med forbehold.
Kontakt EKF.
Garantier i lokal valuta
Kontakt EIFO.

Generelle forudsætninger for EIFOs risikovurderinger: Denne information beskriver EIFO’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EIFO med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EIFO.

Få mere at vide om landet
Lynge Gørtz Smestad
Chief Analyst

Lynge Gørtz Smestad