Beregn din præmie

Få en indikation af, hvad det koster at lade EIFO dække finansieringen af jeres eksportforretninger. Vær opmærksom på, at præmieindikationen ikke omfatter projektfinansiering og kautioner.

Jeg ønsker at eksportere til
Kreditbeløb i DKK

Det kreditbeløb, som skal risikoafdækkes. Bemærk, at EIFO højst garanterer 85 % af værdien af eksportkontrakten, da køber eller købers bank skal stille forudbetaling på mindst 15 % af kontraktværdien. Derudover kan EIFO dog også dække lokale omkostninger, der er nødvendige for opfyldelsen af kontrakten, i køberlandet i et omfang, der svarer til 30 % af eksportkontraktværdien.

Trækperiode

Trækperioden er den periode, hvor låntager trækker på lånet, det vil sige får udbetalt lånet i en eller flere portioner. Trækperioden defineres helt præcist som tidsrummet mellem første udbetaling af lånet og kredittidens start.

Kredittid

Kredittiden er perioden for tilbagebetaling af lånet. En eventuel afdragsfri periode skal også regnes med i kredittiden. Kredittiden skal være på mindst 6 måneder, da beregneren er rettet mod eksportforretninger med kredittider over 1 år.

Avanceret beregning